Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo sau đại học

Thông tin luận án và lịch bảo vệ tiến sĩ cấp Đại học Huế của NCS Nguyễn Thị Hoài Phúc

1. Toàn văn luận án tại đây.

2. Lịch bảo vệ luận án: ngày 21 tháng 4 năm 2022, tại hội trường Đại học Huế, số 04 Lê Lợi, thành phố Huế.

Người đăng: Phòng ĐT SĐH