Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo sau đại học

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Đặng Thị Ngọc Hoa

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở theo hình thức trực tuyến cho NCS Đặng Thị Ngọc Hoa khóa năm 2019, ngành Hóa lý thuyết và hóa lý, mã số 9440119, hệ đào tạo: Tập trung (3 năm).

Tên đề tài luận án: : Vật liệu composite trên nền g-C3N4: tổng hợp và ứng dụng

- Thời gian: 8h00 ngày 29 tháng 3 năm 2022

- Địa điểm: Phòng Đa chức năng, Nhà K, Trường Đại học Khoa học, 77 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế.

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự.

Người đăng: Phòng ĐT SĐH