Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo sau đại học

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế của NCS Nguyễn Thị Thanh Hải

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Nguyễn Thị Thanh Hải khóa năm 2016, ngành Hóa lý thuyết và Hóa lý mã số 9440119 hệ đào tạo: Tập trung (3 năm)

- Tên đề tài luận án: Tổng hợp vật liệu nano đa chức năng trên nền chitosan oligosaccharide và ứng dụng.

- Thời gian: 14h00 ngày 30/11/2021

- Địa điểm:Hội trường số 01 Điện Biên Phủ, Thành phố Huế

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự.

 
Người đăng: Phòng ĐT SĐH