Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo sau đại học

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Lư Thúy Liên

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Lư Thúy Liên khóa năm 2014, ngành Dân tộc học, mã số 9310310 hệ đào tạo: Tập trung (3 năm)

Tên đề tài luận án: Sinh kế thích ứng của cư dân tái định cư ở thành phố Đà Nẵng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- Thời gian: 14h00 ngày 04 tháng 11 năm 2021

- Địa điểm: Phòng Đa chức năng, Khoa Xã hội học và Công tác Xã hội, Trường ĐH Khoa học, 77 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế.

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự.

Người đăng: Phòng ĐT SĐH