Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo sau đại học

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế của NCS Nguyễn Hữu Nhân

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Nguyễn Hữu Nhân khóa năm 2013, ngành Sinh lý học thực vật,  mã số 9420112 hệ đào tạo: Tập trung (3 năm)

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số chất kích kháng lên sự tích lũy eurycomanone trong nuôi cấy huyền phù tế bào cây Bách bệnh (Eurycoma longifolia Jack).

- Thời gian:  14h00 ngày 28 tháng 10 năm 2021

- Địa điểm: Hội trường số 04 Lê Lợi Huế

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự. 

Người đăng: Phòng ĐT SĐH