Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo sau đại học

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế của NCS Võ Hoàng Liên Minh

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Võ Hoàng Liên Minh  khóa năm 2015, ngành Khoa học máy tính  mã số 9480101 hệ đào tạo: Tập trung (3 năm)

- Tên đề tài luận án: Nghiên cứu phương pháp chuyển đổi giữa mô hình mức khái niệm và ontology

- Thời gian: 14h00 ngày 20/10/2021

- Địa điểm:Hội trường số 01 Điện Biên Phủ, Thành phố Huế

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự.

Người đăng: Phòng ĐT SĐH