Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo sau đại học

Lịch bảo vệ luận án TS cấp cơ sở của NCS Phan Thị Kim Thư

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Phan Thị Kim Thư khóa năm 2017, ngành Hóa lý thuyết và Hóa lý,  mã số 9440119 hệ đào tạo: Tập trung liên tục (3 năm)

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu tổng hợp một số oxide hình thái cầu xốp và ứng dụng.

- Thời gian:  14h00 ngày 03 tháng 8 năm 2020

- Địa điểm: Phòng Hội thảo KH2, Trường Đại học Khoa học, 77 Nguyễn Huệ, Tp Huế

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự. 

Người đăng: Phòng ĐT SĐH