Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo sau đại học

Lịch bảo vệ luận án TS cấp cơ sở của NCS Trần Thanh Tâm Toàn

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Trần Thanh Tâm Toàn khóa năm 2016, ngành Hóa phân tích,  mã số 9440118 hệ đào tạo: Tập trung liên tục (3 năm)

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu phát triển điện cực biến tính với graphen oxít để phân tích một số chất hữu cơ bằng phương pháp Vôn-ampe hòa tan.

- Thời gian:  08h00 ngày 18 tháng 7 năm 2020

- Địa điểm: Phòng Hội thảo KH2, Trường Đại học Khoa học, 77 Nguyễn Huệ, Tp Huế

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự. 

Người đăng: Phòng ĐT SĐH