Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo sau đại học

Lịch bảo vệ luận án TS cấp Đại học Huế của NCS Đoàn Mạnh Dũng

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Đoàn Mạnh Dũng khóa năm 2016, ngành Hóa phân tích, mã số 9440118 hệ đào tạo: Tập trung (3 năm)

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu tách, điều chế chất chuẩn và xây dựng quy trình phân tích một số hợp chất thiên nhiên có hoạt tính sinh học.

- Thời gian: 8h00 ngày 29 tháng 01 năm 2021

- Địa điểm: Hội trường số 04 Lê Lợi Huế

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự.

Người đăng: Phòng ĐT SĐH