Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo sau đại học

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Võ Hoàng Liên Minh

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Võ Hoàng Liên Minh khóa năm 2015, ngành Khoa học máy tính, mã số 9480101 hệ đào tạo: Tập trung (3 năm)

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu phương pháp chuyển đổi giữa mô hình mức khái niệm và ontology.

- Thời gian: 14h00 ngày 15 tháng 01 năm 2021

- Địa điểm: Phòng Hội thảo Nhà KH, Trường ĐH Khoa học, 77 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế.

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự.

Người đăng: Phòng ĐT SĐH