Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo sau đại học

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Hồ Châu

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Hồ Châu, ngành Lịch sử Việt Namhệ đào tạo: Tập trung liên tục (3 năm)

Tên đề tài luận án: Ngoại thương Đàng Trong thời chúa Nguyễn

- Thời gian:  8h00 ngày 04 tháng 01 năm 2021

- Địa điểm: Phòng Hội thảo KH2, Trường Đại học Khoa học, 77 Nguyễn Huệ, Tp Huế

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự. 

Người đăng: Phòng ĐT SĐH