Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo sau đại học

Lịch bảo vệ luận án TS cấp cơ sở của NCS Nguyễn Văn Nghĩa

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Nguyễn Văn Nghĩa khóa năm 2016, ngành Vật lý chất rắn, mã số 9440104 hệ đào tạo: Tập trung (3 năm)

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano TiO2 pha tạp ứng dụng trong lĩnh vực quang điện hóa.

- Thời gian: 14h00 ngày 22 tháng 12 năm 2020

- Địa điểm: Phòng Hội thảo Nhà KH, Trường ĐH Khoa học, 77 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế.

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự.

Người đăng: Phòng ĐT SĐH