Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo sau đại học

Lịch bảo vệ luận án TS cấp Đại học Huế của NCS Lê Vũ Trường Giang

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Lê Vũ Trường Giang khóa năm 2015, ngành Lịch sử thế giới, mã số 9229011 hệ đào tạo: Tập trung (3 năm)

Tên đề tài luận án: Thể chế chính trị - kinh tế của Rome từ năm 27 TCN đến năm 192.

- Thời gian: 8h00 ngày 02 tháng 12 năm 2020

- Địa điểm: Hội trường số 04 Lê Lợi Huế

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự.

Người đăng: Phòng ĐT SĐH