Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo sau đại học

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Phạm Thị Thu Thảo

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Phạm Thị Thu Thảo, ngành Hóa lý thuyết và hóa lýhệ đào tạo: Tập trung liên tục (3 năm)

Tên đề tài luận án: Thiết kế và nghiên cứu khả năng chống oxy hóa của hợp chất vòng thơm chứa n hoặc p bằng phương pháp hóa tính toán

- Thời gian:  14h00 ngày 05 tháng 11 năm 2020

- Địa điểm: Phòng Hội thảo KH2, Trường Đại học Khoa học, 77 Nguyễn Huệ, Tp Huế

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự. 

 
Người đăng: Phòng ĐT SĐH