Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo sau đại học

Lịch bảo vệ luận án TS cấp Đại học Huế của NCS Quảng Văn Ngọc

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Quảng Văn Ngọc khóa năm 2013, chuyên ngành Văn học Việt Nam,  mã số 9220121 hệ đào tạo: Tập trung (4 năm)

Tên đề tài luận án: Đặc điểm loại hình truyện truyền kỳ Việt Nam

- Thời gian:  8h00 ngày 08 tháng 5 năm 2020

- Địa điểm: Hội trường số 04 Lê Lợi Huế

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự. 

Người đăng: Phòng ĐT SĐH