Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo sau đại học

Lịch bảo vệ luận án TS cấp Đại học Huế của NCS Nguyễn Thị Thanh Tú

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Nguyễn Thị Thanh Tú khóa năm 2016, chuyên ngành Hóa lý thuyết và hóa lý,  mã số 9440119 hệ đào tạo: Tập trung (3 năm)

Tên đề tài luận án: Tổng hợp, biến tính và ứng dụng vật liệu khung hữu cơ – kim loại ZIF-67

- Thời gian:  8h00 ngày 21 tháng 2 năm 2020

- Địa điểm: Hội trường số 04 Lê Lợi Huế

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự. 

 

 

Người đăng: Phòng ĐT SĐH