Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo sau đại học

ĐIỂM CAO HỌC KHOÁ NĂM 2018 - 2020

QUÝ ANH CHỊ HỌC VIÊN XEM KẾT QUẢ HỌC TẬP TẠI ĐÂY

MỌI THẮC MẮC XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC QUA SỐ ĐIỆN THOẠI 02343837380

LƯU Ý: MỘT SỐ HỌC PHẦN ĐÃ THI NHƯNG CHƯA CÓ ĐIỂM DO GIÁO VIÊN CHƯA TRẢ ĐIỂM.

Người đăng: Phòng ĐT SĐH