Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo sau đại học

Lịch bảo vệ luận án cấp Đại học Huế cho NCS Nguyễn Trùng Dương

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Nguyễn Trùng Dương khóa năm 2013, chuyên ngành Vật lý chât rắn,  mã số 9440104 hệ đào tạo: Tập trung (3 năm)

Tên đề tài luận án: Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang học của vật liệu TiO2 có cấu trúc nano pha tạp ion đất hiếm

- Thời gian:  8h00 ngày 13 tháng 12 năm 2019

- Địa điểm: Hội trường số 04 Lê Lợi Huế

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự. 

Người đăng: Phòng ĐT SĐH