Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo sau đại học

Dự kiến lịch thi học kì 1 năm 2019-2020 hệ cao học khóa năm 2018 & 2019

Chi tiết xem tại đây.

Mọi phản hồi vui lòng liên hệ trực tiếp tại Phòng Đào tạo Sau đại học, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, 77 Nguyễn Huệ, Huế, hoặc qua số điện thoại điện thoại: 0234. 3837380 trước ngày 05/12/2019.

Đề nghị các anh chị học viên hoàn thành học phí trước khi vào phòng thi.

Trân trọng.

Người đăng: Phòng ĐT SĐH