Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo sau đại học

Lịch bảo vệ luận án cấp Đại học Huế cho NCS Phan Phương Thanh

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS  Phan Phương Thanh khóa năm 2015, chuyên ngành Ngôn ngữ học,  mã số 9229020 hệ đào tạo: Tập trung (3 năm)

Tên đề tài luận án: Thành ngữ có yếu tố chỉ loại vật trong tiếng Hán và tiếng Việt từ lý thuyết ngôn ngữ học tri nhận

- Thời gian:  8h00 ngày 12 tháng 11 năm 2019

- Địa điểm: Hội trường số 04 Lê Lợi Huế

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự. 

Người đăng: Phòng ĐT SĐH