Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo sau đại học

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế của NCS Trương Thị Phương Lan

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS  Trương Thị Phương Lan khóa năm 2014, chuyên ngành Sinh lý học thực vật,  mã số 9420112 hệ đào tạo: Tập trung (3 năm)

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu ảnh hưởng của chất kích kháng lên sự biểu hiện của một số gen tham gia quá trình sinh tổng hợp curcuminoid ở tế bào nghệ đen (curcuma zedoaria Roscoe).

- Thời gian:  14h00 ngày 08 tháng 11 năm 2019

- Địa điểm: Hội trường số 04 Lê Lợi Huế

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự. 

Người đăng: Phòng ĐT SĐH