Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Khoa Lịch sử

Tin tức

Bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp cử nhân Khóa 44 ngành Lịch sử và Đông phương học

18-06-2024

Vào ngày 05 tháng 6 năm 2024, tại Phòng họpg Khoa Lịch sử, trường Đại học Khoa học; Khoa Lịch sử đã tiến hành Bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp cử nhân cho sinh viên Khóa 44 thuộc hai ngành Lịch sử và Đông phương học. 

Lễ Kết nạp Đảng viên năm 2024

05-06-2024

Vào lúc 9 giờ 30, ngày 4 tháng 6 năm 2024, tại phòng họp Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học; chi bộ Khoa Lịch sử đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho đồng chí Nguyễn Hoàng Phúc Lâm - sinh viên lớp Lịch sử K45 vào Đảng cộng sản Việt Nam.

Thông tin tuyển sinh ngành Đông phương học

17-05-2024
THÔNG TIN TUYỂN SINH
- Mã trường: DHT - Ngành Đông phương học - Mã ngành: 7310608      
- Tổ hợp xét tuyển: C00 - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; C19 - Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân; D01 - Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; D14 - Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Thông tin tuyển sinh Khoa Lịch sử

14-05-2024
THÔNG TIN TUYỂN SINH
- Mã trường: DHT    - Ngành Lịch sử     - Mã ngành: 7229010
- Tổ hợp xét tuyển: D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh), C19 (Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân), D14 (Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh), C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý)
Xem tất cả