Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Khoa Lịch sử

Lịch công tác tuần Khoa Lịch sử (10/8/2020 - 16/8/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
10/8/2020 - 16/8/2020
Ngày Sáng Chiều Tối

Thứ hai
10-8-2020

 

 

 

Thứ ba
11-8-2020

 

 

 

Thứ tư
12-8-2020

 

   

Thứ năm
13-8-2020

     

Thứ sáu
14-8-2020

✪ SĐH Khoa Lịch sử: Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế NCS Trần Văn Dũng, ngành Dân tộc học. Thời gian: 8h00. Địa điểm: Hội trường số 04 Lê Lợi Huế. Thành phần: Hội đồng theo Quyết định số 907/QĐ-ĐHKH ngày 30/6/2020 của Đại học Huế, đại biểu theo giấy mời và cán bộ quan tâm.

   

Thứ bảy
15-8-2020

     

Chủ nhật
16-8-2020