Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Khoa Lịch sử

Lịch công tác tuần Khoa Lịch sử (08/7/2024 - 14/7/2024)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
08/7/2024 - 14/7/2024
Ngày Sáng Chiều Tối

Thứ hai
08-7-2024

 
   

Thứ ba
09-7-2024

 

✪ Khoa Lịch sử: Tập huấn cán bộ tham gia phỏng vấn đánh giá ngoài CTĐT. Thời gian: 14h00. Địa điểm: Gội trường A1. Thành phần: PGS.TS. Trần Ngọc Tuyền, Phó Hiệu trưởng; Trưởng các phòng: KT&BĐCLGD, ĐTĐH&CTSV, TC&HC; Toàn thể cán bộ được điều động tham gia phỏng vấn đánh giá ngoài CTĐT  

Thứ tư
10-7-2024

     

Thứ năm

11-7-2024

 

   

Thứ sáu
12-7-2024

✪ Khoa Lịch sử: Khai mạc Khảo sát chính thức đánh giá ngoài chương trình đào tạo. Thời gian: 10h00. Địa điểm: Gội trường A1. Thành phần: Đoàn ĐGN; Đại diện lãnh đạo Trung tâm KĐCLGD Thăng Long; Đại diện Ban Đào tạo và CTSV - ĐH Huế; Ban Giám hiệu; Chủ tịch HĐ trường; Đại diện các tổ chức chính trị, đoàn thể; Trưởng, phó các phòng ban và Trung tâm TT&TV; Hội đồng TĐG CTĐT ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông, Công tác xã hội, Đông phương học, Quản lý nhà nước; Cán bộ, giảng viên Khoa Đ,ĐT&CNVL, XHH&CTXH, Lịch sử và LLCT.    

Thứ bảy
13-7-2024

     

Chủ nhật
14-7-2024