Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Khoa Lịch sử

Lịch công tác tuần Khoa Lịch sử (03/05/2021 - 09/05/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
03/05/2021 - 09/05/2021
Ngày Sáng Chiều Tối

Thứ hai
03-05-2021

     

Thứ ba
04-05-2021

 
   

Thứ tư
05-05-2021

Trường Đại học Khoa học: Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng tiếp cán bộ, viên chức và lao động theo chương trình tiếp dân. Thời gian: 8h00. Địa điểm: Phòng khách Hiệu trưởng. Thành phần: Cán bộ, viên chức và lao động của Trường có nhu cầu.

   

Thứ năm

06-05-2021

     

Thứ sáu
07-05-2021

 

 

 

Thứ bảy
08-05-2021

     

Chủ nhật
09-05-2021