Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Khoa Lịch sử

Thông báo Tọa đàm khoa học

Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác nghiên cứu tín ngưỡng thờ Ông Táo ở Việt Nam giữa Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế và TS. Naoko Nabeta (Nhật Bản), Khoa Lịch sử sẽ tổ chức buổi tọa đàm khoa học với chủ đề: "TÍN NGƯỠNG THỜ ÔNG TÁO Ở VIỆT NAM TRONG SỰ ĐỐI SÁNH VỚI TRUNG QUỐC, NHẬT BẢN, HÀN QUỐC" do TS. Naoko Nabeta trình bày.

- Thời gian: từ 8h00, ngày 24/10/2023 (Thứ 3).
- Địa điểm: Phòng họp Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, tầng 3, nhà A, Trường Đại học Khoa học, 77 Nguyễn Huệ, Tp. Huế.
- Thành phần: Quý thầy cô giáo, các NCS, học viên cao học và sinh viên của Khoa cùng các nhà nghiên cứu quan tâm.

Đây là hoạt động quan trọng của Khoa trong hợp tác quốc tế, đồng thời cũng là cơ hội để trao đổi học thuật, BCN Khoa đề nghị quý thầy, cô có mặt đầy đủ, đúng giờ.

Trân trọng!

Người đăng: Khoa Lịch sử