Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Khoa Lịch sử

Địa chỉ Email và SĐT cán bộ Khoa Lịch sử

ĐỊA CHỈ EMAIL VÀ SĐT CÁN BỘ GIẢNG DẠY KHOA LỊCH SỬ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ

SĐT Văn phòng: 0234.3.823.833

Địa chỉ Email:  khoasudhkh@gmail.com

Website: http://husc.hueuni.edu.vn/khoasu

 

Stt            Họ và tên Email SĐT
1 Đỗ Bang dobangkh@gmail.com  0903591041
2 Lê Thị Anh Đào anhdaokls@gmail.com  0388614068
3 Hoàng Thị Anh Đào anhdao_cv@yahoo.com   0914272821
4 Nguyễn Văn Đăng nvdang2101@gmail.com 0905655144
5 Trịnh Thị Định dinhhucs@gmail.com   0914418090
6 Mai Văn Được maiduochusc@gmail.com   0346545472
7 Lê Vũ Trường Giang lvtgiang@husc.edu.vn 0976807844
8 Nguyễn Mạnh Hà manhhakls@gmail.com  0983455905
9 Phạm Đình Quý Hạnh quyhanh.pham@gmail.com  0947299599
10 Nguyễn Thu Hằng thuhanglsvn@gmail.com  0947744129
11 Hoàng Văn Hiển hiencssh@gmail.com  0914077895
12 Dương Quang Hiệp hiepklshue@gmail.com  0982551929
13 Trần Thị Hợi tranhoikls@gmail.com  0987100951
14 Phạm Ngọc Bảo Liêm pnbliem@gmail.com  0914996993
15 Nguyễn Hoàng Linh hoanglinhemi@gmail.com  0934889759
16 Nguyễn Văn Mạnh nguyenvanmanhkls@yahoo.com  0905108000
17 Phạm Thị Nga phamnga2295@gmail.com  0964837342
18 Nguyễn Chí Ngàn nguyenchi1708@gmail.com   0905775007
19 Nguyễn Thị Thùy Nhung thuynhung107@gmail.com  0384317697
20 Nguyễn Thị Hoài Phúc   0935695608
20 Trần Mai Phượng phuongtran.ant@gmail.com  0905544848
21 Nguyễn Văn Quảng quangkch@gmail.com  0914905100
22 Lê Duy Sơn leduyson@gmail.com 098.3833.590
23 Trần Thị Tâm tamklsdhkh@gmail.com    0935420559
24 Bùi Thị Tân tan.buithi@yahoo.com.vn 0913439440 
25 Nguyễn Văn Tận nvtandhkh@yahoo.com.vn  0914156111
26 Nguyễn Quang Trung Tiến trungtiendhkh@gmail.com  0914066110
27 Trương Tuấn Vũ tuanvudph@gmail.com  0914215665

 

      Update: Chí Ngàn