Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Khoa Lịch sử

Lịch bảo vệ Khóa luận Tốt nghiệp K43

THÔNG BÁO
LỊCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHÓA 43
 
Ngành Đông phương học:
⏰Thời gian: 07h15 ngày 22 tháng 5 năm 2023 (Thứ 2)
🏘Địa điểm: Tại phòng họp Khoa Lịch sử
Thành phần: Hội đồng theo Quyết định, Sinh viên bảo vệ KLTN cùng Quý thầy, cô và sinh viên quan tâm.
 
Ngành: Lịch sử
⏰Thời gian: 14h00 ngày 22 tháng 5 năm 2023 (thứ 2)
🏘Địa điểm: Phòng họp Khoa Lịch sử
Thành phần: Hội đồng theo Quyết định, Sinh viên bảo vệ KLTN cùng Quý thầy, cô và sinh viên quan tâm.
 
TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO.
Người đăng: Khoa Lịch sử