Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Khoa Lịch sử

Tin tức

Lễ Kết nạp Đảng viên năm 2024

05-06-2024

Vào lúc 9 giờ 30, ngày 4 tháng 6 năm 2024, tại phòng họp Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học; chi bộ Khoa Lịch sử đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho đồng chí Nguyễn Hoàng Phúc Lâm - sinh viên lớp Lịch sử K45 vào Đảng cộng sản Việt Nam.

Thông tin tuyển sinh ngành Đông phương học

17-05-2024
THÔNG TIN TUYỂN SINH
- Mã trường: DHT - Ngành Đông phương học - Mã ngành: 7310608      
- Tổ hợp xét tuyển: C00 - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; C19 - Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân; D01 - Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; D14 - Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Thông tin tuyển sinh Khoa Lịch sử

14-05-2024
THÔNG TIN TUYỂN SINH
- Mã trường: DHT    - Ngành Lịch sử     - Mã ngành: 7229010
- Tổ hợp xét tuyển: D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh), C19 (Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân), D14 (Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh), C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý)

Thăm sinh viên của Khoa đang học Quân sự tại Trung tâm Giáo dục - Quốc phòng

06-05-2024

Chiều ngày 05.5.2024 (Chủ Nhật), Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã tiến hành thăm hỏi, động viên kịp thời và trao quà cho sinh viên của Khoa đang học Quân sự tại Trung tâm Giáo dục - Quốc phòng, Đại học Huế ở Phú Bài.

Xem tất cả