Chuyên mục
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Chuyên mục
Tải file
Tìm kiếm mục Tải file:
Sắp xếp theo:

Phạm vi tìm kiếm: Chuyên mục "Khoa học công nghệ"

2 kết quả được tìm thấy. Hiển thị các kết quả từ 1 đến 2.

Bảng phân loại lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ
Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2008/QĐ-BKHCN ngày 4/9/2008 của Bộ KH&CN và Quyết định số 37/QĐ-BKHCN ngày 14/01/2009 của Bộ KH&CN đính chính Quyết định 12/2008/QĐ-BKHCN
Ký hiệu văn bản: , Ngày ban hành:
Chuyên mục: Khoa học công nghệ

Bảng phân loại nhóm ngành - Trường ĐHKH
Phiên bản rút gọn của bảng phân loại các lĩnh vực nghiên cứu KHCN, chỉ bao gồm các lĩnh vực thuộc Trường ĐHKH
Ký hiệu văn bản: , Ngày ban hành:
Chuyên mục: Khoa học công nghệ