Thông báo v/v công bố lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1, năm học 2019-2020

Chi tiết xem tại nội dung đính kèm:

LỊCH THI HỌC KỲ 1 (Sinh viên trường Đại học Khoa học)

LỊCH THI HỌC KỲ 1 (Sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ)


Phòng Đào tạo Đại học (04-12-2019)

Các thông báo cũ hơn: