Thông báo

Lịch học môn Triết học cho học viên cao học khóa năm 2022 (đợt 1)

1. Ngành Khoa học tự nhiên

1.1. Lịch học: tại đây

1.2. Danh sách học viên: tại đây

1.3. Link học online: https://meet.google.com/tbi-ccyc-sqd

 

2. Ngành Khoa học xã hội

1.1. Lịch học: tại đây

1.2. Danh sách học viên: tại đây

1.3. Link học online: https://meet.google.com/qcx-uiod-squ

 

 

Người đăng: Phòng ĐT SĐH
Được đăng ở: Phòng Đào tạo sau đại học

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp