Thông báo

Thông báo về kế hoạch kiểm tra học kì 2, năm học 2021 - 2022

Trường Đại học Khoa học thông báo kế hoạch tổ chức kiểm tra cuối học kì 2 năm học 2021 - 2022 dành cho học sinh Khối THPT Chuyên. Chi tiết cụ thể xem tại nội dung đính kèm sau:

KEHOACHKIEMTRAHOCKY

Người đăng: Admin khối chuyên
Được đăng ở: Trường THPT Chuyên

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp