Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Trường THPT Chuyên

Thông báo về kế hoạch kiểm tra học kì 2, năm học 2021 - 2022

Trường Đại học Khoa học thông báo kế hoạch tổ chức kiểm tra cuối học kì 2 năm học 2021 - 2022 dành cho học sinh Khối THPT Chuyên. Chi tiết cụ thể xem tại nội dung đính kèm sau:

KEHOACHKIEMTRAHOCKY

Người đăng: Admin khối chuyên