Thông báo

Thông tin luận án và lịch bảo vệ tiến sĩ cấp Đại học Huế của NCS Nguyễn Thị Hoài Phúc

1. Toàn văn luận án tại đây.

2. Lịch bảo vệ luận án: ngày 21 tháng 4 năm 2022, tại hội trường Đại học Huế, số 04 Lê Lợi, thành phố Huế.

Người đăng: Phòng ĐT SĐH
Được đăng ở: Phòng Đào tạo sau đại học

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp