Thông báo mới nhất
Về việc đăng ký nộp bài nghiên cứu tham gia Hội thảo tại Đại học Kalasin, Thái Lan ngày 15-16/7/2019

Dự kiến lịch thi học kì 2 năm học 2018-2019, khóa năm 2018-2020 (Hệ cao học)

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐHH của NCS Trần Bảo Khánh

Đại học Sojo, Nhật Bản tuyển chọn giảng viên/nhà nghiên cứu

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐHH của NCS Nguyễn Văn Tổng

Về kế hoạch lễ trao bằng tiến sĩ và thạc sĩ đợt 1 năm 2019

Lịch thi kỳ thi tuyển dụng viên chức ngạch giảng viên đợt 1 năm 2019

[KHẨN] Đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2020

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2020

Lịch thi đấu giải bóng đá nam 7 người CB, VC, LĐ Đại học Huế lần thứ XVI - năm 2019

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐHH của NCS Lê Thị Thanh Tuyền

LỄ TRAO BẰNG TIẾN SĨ VÀ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2019

Thời khóa biểu cao học HK2 năm học 2018-2019, khóa năm 2018

Quyết định công nhận tốt nghiệp cao học và cấp bằng thạc sĩ đợt 01 năm 2019

V/v nhận giấy báo dự thi tuyển sinh và địa điểm thi cao học đợt 1 năm 2019

Đăng nhập
Tên

Mật khẩuQuên mật khẩu?
Yêu cầu mật khẩu mới tại đây.

Nội dung đang tiếp tục được cập nhật, hiện tại chúng tôi đang thực hiện sao chuyển dữ liệu từ trang web cũ sang
Cơ cấu tổ chức

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NHIỆM KỲ 2015-2020

I. BAN THƯỜNG VỤ:

1. Đ/c Hoàng Văn Hiển   - Bí thư Đảng ủy.
2. Đ/c Hà Văn Hành       - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy.
3. Đ/c Nguyễn Minh Cần - Phó Bí thư
4. Đ/c Võ Thanh Tùng   - UVTV
5. Đ/c Lê Duy Sơn         - UVTV

 

II. ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

1. Đ/c Trần Ngọc Tuyền
2. Đ/c Hoàng Nguyễn Tuấn Minh
3. Đ/c Nguyễn Trường Thọ
4. Đ/c Nguyễn Mạnh Sơn
5. Đ/c Hoàng Thái Long
6. Đ/c Phạm Thị Ngọc Lan
7. Đ/c Nguyễn Thành
8. Đ/c Nguyễn Văn Đăng
9.Đ/c Nguyễn Thế Phúc
10. Đ/c Trần Đình Hiếu

BAN GIÁM HIỆU

Hiệu trưởng
PGS.TS. Hoàng Văn Hiển

Phó Hiệu trưởng
 
PGS.TS. Hà Văn Hành   PGS.TS. Võ Thanh Tùng

 

CÁC ĐƠN VỊ CHỨC NĂNG

Phòng Tổ chức - Hành chính (0234)- 3834830, (0234)- 3846598.
Email:tochuchanhchinh.dhkh@gmail.com

Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Minh Cần
Phó trưởng phòng: ThS. Trương Phan Quỳnh Thi

Website: http://husc.edu.vn/tochuc/

Phòng Đào tạo đại học (0234)- 3823952, (0234)- 3846490
Trưởng phòng: PGS.TS Trần Ngọc Tuyền
Phó trưởng phòng: TS.Trần Thanh Lương
Website: http://www.husc.edu.vn/daotao/

Phòng Công tác học sinh - sinh viên (0234)- 3823952, (0234)- 3846490
Trưởng phòng:ThS Hoàng Nguyễn Tuấn Minh
Phó trưởng phòng: 
Website:http://www.husc.edu.vn/hssv 

Phòng Kế hoạch Tài chính - Cơ sở vật chất (0234)- 3821247
Trưởng phòng: ThS. Lê Duy Sơn       
Phó trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thanh Bình
                            ThS. Nguyễn Lê Phú Hải

Website: :http://www.husc.edu.vn/khtc/

Phòng Khoa học Công nghệ - Hợp tác quốc tế (0234)- 3828427, (0234)- 3837847
Email: khcn@husc.edu.vn, inter.affair@husc.edu.vn
Trưởng phòng: TS.Nguyễn Trường Thọ
Phó trưởng phòng: TS. Phan Tuấn Anh

Website: www.husc.edu.vn/khcn/ 

Phòng Đào tạo Sau Đại học (0234)- 3837380

Trưởng phòng: PGS.TS. Lê Thị Kim Lan.
Phó trưởng phòng: TS. Hoàng Đình Trung
Website: http://www.husc.edu.vn/saudaihoc/

Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục (0234)- 3834856 

Trưởng phòng: ThS. Đỗ Diên
Phó trưởng phòng: TS. Ngô Đức Lập.

Trung tâm Thông tin và Thư viện (0234)- 3822440, (0234)- 3832447
Giám đốc: CN. Nguyễn Thị Thu Hà.
Phó giám đốc: CN. Trần Thị Khánh
Website: lib.husc.edu.vn 

CÁC ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

Khoa Toán (0234)- 3822407 Email: huemaths@hueuni.edu.vn
Trưởng khoa: TS.Trần Đình Long
Phó trưởng khoa: TS. Nguyễn Hoàng Sơn.
Website: http://www.husc.edu.vn/khoatoan/ 

Khoa Công nghệ Thông tin (0234)- 3826767
Trưởng khoa: PGS.TS. Hoàng Quang.
Phó trưởng khoa: PGS.TS. Trương Công Tuấn
                         ThS. Lê Văn Tường Lân.
Website: http://it.husc.edu.vn/ 

Khoa Vật lý (0234)- 3823462
Trưởng khoa:PGS.TS Nguyễn Mạnh Sơn
Phó trưởng khoa:TS. Ngô Khoa Quang.
Website: http://khoavatlyhue.edu.vn/

Khoa Điện tử - Viễn thông (0234)- 3849610
Trưởng Khoa:TS. Đặng Xuân Vinh
Phó trưởng Khoa: ThS. Nguyễn Văn Ân
Website:http://husc.edu.vn/dtvt/

Khoa Hoá học (0234)- 3823951
Trưởng khoa: TS. Hoàng Thái Long.
Phó trưởng khoa: TS. Nguyễn Thị Ái Nhung.
Website: http://www.husc.edu.vn/khoahoa/ 

Khoa Sinh học (0234)- 3822934
Trưởng khoa: TS. Nguyễn Minh Trí
Phó trưởng khoa: 
Website: http://www.husc.edu.vn/khoasinh/ 

Khoa Địa lý - Địa chất (0234)- 3823837
Trưởng khoa: TS.Trần Hữu Tuyên.
Phó trưởng khoa: ThS. Trương Đình Trọng.
Website: http://www.husc.edu.vn/khoadia/ 

Khoa Môi trường (0234)- 3848977
Email: khoamoitruonghue@gmail.com
Trưởng khoa: TS. Đường Văn Hiếu
Phó trưởng khoa: TS. Lê Văn Tuấn
Website: www.khoamoitruonghue.edu.vn 

Khoa Ngữ văn (0234)- 3821133
Trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Thành
Phó trưởng khoa: TS. Hà Ngọc Hòa
Website: http://www.husc.edu.vn/khoavan/ 

Khoa Lịch sử (0234)- 3823833
Trưởng khoa: PGS.TS Nguyễn Văn Đăng
Phó trưởng khoa: TS. Dương Quang Hiệp
Website: http://www.husc.edu.vn/khoasu/ 

Khoa Lý luận chính trị (0234)- 3825698
Trưởng khoa: TS. Nguyễn Thế Phúc
Phó trưởng khoa: PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng

                         ThS. Phan Doãn Việt
Website: http://www.husc.edu.vn/khoallct/ 

Khoa Xã hội học (054)- 3833790
Trưởng khoa: PGS.TS.Trần Xuân Bình.
Phó trưởng khoa: TS. Lê Đăng Bảo Châu.
Website: http://www.husc.edu.vn/khoaxahoihoc/ 

Khoa Công tác Xã hội 
Trưởng khoa: TS. Huỳnh Thị Ánh Phương
Phó Trưởng khoa: ThS. Bùi Quang Dũng.
Website: http://www.husc.edu.vn/ctxh/ 

Khoa Kiến trúc (0234)- 3833530
Trưởng khoa: TS. Trần Đình Hiếu
Phó trưởng khoa: TS. Nguyễn Ngọc Tùng
Website: www.kientruchue.com

Khoa Báo chí - Truyền thông (0234)-3883744
Q.Trưởng khoa: ThS. Phan Quốc Hải
Phó Khoa: ThS. Hoàng Lê Thúy Nga.
Website: http://www.husc.edu.vn/bmbaochi/ 

CÁC TRUNG TÂM & VIỆN

Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn (0234)-832788
Giám đốc: PGS.TS. Trần Xuân Bình.
Phó giám đốc: ThS. Nguyễn Quang Trung Tiến; 

                     TS. Nguyễn Thị Mỹ Vân
Website: http://huecssh.org/ 

Trung tâm Phân tích
Giám đốc: TS. Hoàng Thái Long.
Phó giám đốc: PGS.TS.Trần Thúc Bình

Trung tâm Tin học (0234)-827272
Phụ trách Trung tâm: PGS.TS Hoàng Văn Hiển
Phó giám đốc: ThS. Nguyễn Thanh Bình

                     ThS.Lê Văn Tường Lân

Trung tâm Nghiên cứu Quản lý và phát triển vùng duyên hải CMD
Giám đốc: TS.Lương Quang Đốc
Phó giám đốc: TS. Nguyễn Quang Tuấn

Trung tâm tư vấn Kiến trúc và ứng dụng địa chất
Giám đốc: TS. Trần Hữu Tuyên
Phó giám đốc: KTS.Nguyễn Văn Thái
                    ThS.KTS Nguyễn Quang Huy

Viện nghiên cứu hoạt chất sinh học
Viện trưởng: GS. Nguyễn Hoàng Lộc