Thông tin tuyển dụng

Thông báo Tuyển dụng hợp đồng giao khoán năm 2023

Trường ĐHKH thông báo tuyển dụng hợp đồng giao khoán năm 2023 tại các vị trí giáo viên và cán bộ giám thị học đường thuộc Trường THPT Chuyên Khoa học Huế, Trường Đại học Khoa học, ĐH Huế như sau:

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp