Thông tin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021

 

THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức năm 2021

                    

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV, ngày 14/05/2019 sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ thông tư 40/2020/TT-BGDĐT, ngày 26/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập;

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-HĐĐH, ngày 31/7/2020 của Hội đồng Đại học Huế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế và Quyết định số 489/QĐ-ĐHKH, ngày 30/10/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế;

Căn cứ Quyết định số 1561/QĐ-ĐHH, ngày 30/10/2020 của Giám đốc Đại học Huế về việc Phê duyệt Đề án vị trí việc làm Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế giai đoạn 2019-2021;

Căn cứ Công văn số 265/ĐHH-TCCB, ngày 02/3/2021 của Giám đốc Đại học Huế về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trường Đại học Khoa học và Kế hoạch số 124/KH-ĐHKH, ngày 02/2/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học về Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 của Nhà trường;

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 cụ thể như sau:

 1. Điều kiện chung đăng ký dự tuyển viên chức
 2. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:
 • Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
 • Từ đủ 18 tuổi trở lên, không quá 46 tuổi đối với Tiến sĩ, không quá 40 tuổi đối với Thạc sĩ;
 • Có lý lịch rõ ràng;
 • Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm;
 • Về Tin học: Có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, hoặc có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán – tin trở lên;
 • Về Ngoại ngữ: có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 3/6 theo khung năng lực 6 bậc dành cho Việt Nam (hoặc tương đương) trở lên, hoặc có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng Tiếng nước ngoài ở Việt Nam; ưu tiên ứng viên có chứng chỉ IELTS, TOEFL, TOIC.
 • Đủ sức khỏe để thực hiện công việc;
 • Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu cụ thể của vị trí việc làm.
 1. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
 • Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
 1. Vị trí, số lượng và tiêu chuẩn tuyển dụng

TT

Đơn vị

Vị trí việc làm

Số lượng

Tiêu chuẩn tuyển dụng

1

Khoa Công nghệ thông tin

Giảng viên

01

- Có bằng Thạc sĩ trở lên.

- Có bằng Đại học chính quy xếp loại giỏi trở lên.

- Ngành: Công nghệ thông tin.

- Ưu tiên:

+ Có bằng Tiến sĩ.

+ Có kinh nghiệm giảng dạy tại các Trường Đại học.

2

Khoa Báo chí – Truyền thông

Giảng viên

01

- Có bằng Thạc sĩ trở lên.

- Có bằng Đại học chính quy xếp loại giỏi trở lên.

- Ngành: Truyền thông, Quan hệ công chúng.

- Ưu tiên:

+ Có bằng tốt nghiệp ở các cơ sở đào tạo nước ngoài.

+ Có kinh nghiệm giảng dạy tại các Trường Đại học.

3

Khoa Ngữ văn

Giảng viên

01

- Có bằng Thạc sĩ trở lên.

- Có bằng Đại học chính quy xếp loại giỏi trở lên.

- Ngành: Hán nôm.

- Ưu tiên:

+ Có kinh nghiệm giảng dạy tại các Trường Đại học.

4

Khoa Lý luận chính trị

Giảng viên

01

- Có bằng Thạc sĩ trở lên.

- Có bằng Đại học chính quy xếp loại giỏi trở lên.

- Ngành: Quản lý nhà nước; Quản lý hành chính; Hành chính công; Chính trị học; Quan hệ quốc tế; Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước.

- Ưu tiên:

+ Ứng viên có bằng Tiến sĩ.

+ Có kinh nghiệm giảng dạy tại các Trường Đại học.

Tổng số

04 người

 

 • Hình thức, nội dung, thời gian, địa điểm xét tuyển
 1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
 2. Nội dung xét tuyển: Thực hiện theo Điều 11, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2: Thực hành giảng bài

- Nội dung: Thí sinh soạn giáo án cho 05 tiết giảng/ buổi trong chương trình đào tạo đại học thuộc đơn vị đăng ký dự tuyển, mỗi tiết giảng 45 phút; Thí sinh giảng 02 tiết trên lớp và trả lời các câu hỏi của Ban Giám khảo liên quan đến bải giảng;

- Điểm thi thực hành giảng bài: được tính theo thang điểm 100.

- Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả thi phỏng vấn.

 1. Thời gian xét tuyển dự kiến: Lịch xét tuyển cụ thể sẽ được thông báo trên website của Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế tại địa chỉ: husc.hueuni.edu.vn và bảng tin của Trường đặt tại tầng 2, Nhà A, 77 Nguyễn Huệ. Thời gian dự kiến: ngày 15/4/2021
 2. Địa điểm xét tuyển: Trường Đại học Khoa học, 77 Nguyễn Huệ, Phường Phú Nhuận, Thành phố Huế.
 3. IV. Hồ sơ dự tuyển
 4. Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ (đăng tải trên website của Trường Đại học Khoa học). Tại Phiếu đăng ký dự tuyển, người dự tuyển phải khai đúng theo hướng dẫn ghi trong phiếu, có thể viết tay hoặc đánh máy nhưng phải ký tên trên từng trang của Phiếu đăng ký.
 5. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ: bản photo, không yêu cầu chứng thực, công chứng, sao y.

Đối với thí sinh tốt nghiệp Đại học, sau đại học tại các cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

 1. Bản sao giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức theo Điều 6, Nghị định 115/2020/NĐ-CP (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền cấp.
 2. 02 phong bì (có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của người nhận) và 02 ảnh cỡ 4x6.
 3. Lệ phí xét tuyển: 500.000đồng/người (theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính), nộp cùng hồ sơ dự tuyển
 • Thời hạn, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển
 1. Thời hạn: Từ ngày ra thông báo này đến hết ngày 11/4/2021.
 2. Địa điểm: Phòng Tổ chức và Hành chính, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, số 77 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế. Điện thoại: (0234) 3834830. (Trong giờ hành chính).

Thông báo này được niêm yết công khai tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, đăng tại website Trường Đại học Khoa học (http://husc.hueuni.edu.vn), Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế./.

Người đăng: Phòng Tổ chức-Hành chính

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp