Thông tin tuyển dụng

THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức năm 2020

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV, ngày 14/05/2019 sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-HĐĐH, ngày 31/7/2020 của Hội đồng Đại học Huế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế và Quyết định số 489/QĐ-ĐHKH, ngày 30/10/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế;

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 cụ thể như sau:

 1. Điều kiện chung đăng ký dự tuyển viên chức
 2. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:
 • Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
 • Từ đủ 18 tuổi trở lên;
 • Có lý lịch rõ ràng;
 • Có chứng chỉ Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên;
 • Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm;
 • Về Tin học: Có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, hoặc có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán – tin trở lên;
 • Về Ngoại ngữ: có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2/6 theo khung năng lực 6 bậc dành cho Việt Nam (hoặc tương đương) trở lên, hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên cấp trước ngày Thông tư số 20/2019/TT-BGDĐT ngày 26/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực (ngày 15/01/2020), hoặc có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng Tiếng nước ngoài ở Việt Nam;
 • Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
 • Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu cụ thể của vị trí việc làm.
 1. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
 • Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
 1. Vị trí, số lượng và tiêu chuẩn tuyển dụng

TT

Đơn vị

Vị trí việc làm

Số lượng

Tiêu chuẩn tuyển dụng

Ưu tiên trong tuyển dụng

1

Phòng Tổ chức và Hành chính

Chuyên viên

01

- Có bằng tốt nghiệp Đại học đạt loại khá trở lên.

- Có kinh nghiệm trên 12 tháng trong công tác Văn thư - Lưu trữ .

 

2

Phòng Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế

Chuyên viên

01

- Có bằng tốt nghiệp Đại học đạt loại khá trở lên.

- Có chứng chỉ tiếng Anh B1 (bậc 3/6) trở lên theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT hoặc tương đương.

- Có kinh nghiệm trên 12 tháng trong lĩnh vực Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế.

- Có bằng Thạc sĩ thuộc khối Khoa học xã hội nhân văn hoặc tốt nghiệp đại học đạt loại giỏi trở lên.

 

3

Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục

Chuyên viên

01

- Có bằng tốt nghiệp Đại học đạt loại khá trở lên.

- Có kinh nghiệm trên 12 tháng trong lĩnh vực Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục.

-  Có bằng Thạc sĩ trở lên.

 

4

Khoa Môi trường

Chuyên viên

01

- Có bằng tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên  ngành Khoa học môi trường;

- Có kinh nghiệm trên 12 tháng làm việc trong phòng thí nghiệm.

 

Tổng số

04 người

 

 

 • Hình thức, nội dung, thời gian, địa điểm xét tuyển
 1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
 2. Nội dung xét tuyển: Thực hiện theo Điều 11, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2: Phỏng vấn

- Nội dung:

+ Kỹ năng nghiệp vụ;

+ Pháp luật;

+ Kiến thức xã hội.

-Thời gian thi phỏng vấn: 30 phút.

- Điểm thi phỏng vấn: được tính theo thang điểm 100.

- Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả thi phỏng vấn.

 1. Thời gian xét tuyển dự kiến: Lịch xét tuyển cụ thể sẽ được thông báo trên website của Trường Đại học Khoa học. Thời gian dự kiến: ngày 10/12/2020 – 12/12/2020.
 2. Địa điểm xét tuyển: Trường Đại học Khoa học, 77 Nguyễn Huệ, Phường Phú Nhuận, Thành phố Huế.
 3. IV. Hồ sơ dự tuyển
 4. Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ (đăng tải trên website của Trường Đại học Khoa học). Tại Phiếu đăng ký dự tuyển, người dự tuyển phải khai đúng theo hướng dẫn ghi trong phiếu, có thể viết tay hoặc đánh máy nhưng phải ký tên trên từng trang của Phiếu đăng ký.
 5. Giấy xác nhận thời gian công tác trong lĩnh vực dự tuyển của thủ trưởng đơn vị.
 6. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ: bản photo, không yêu cầu chứng thực, công chứng, sao y.

Đối với thí sinh tốt nghiệp Đại học, sau đại học tại các cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

 1. Bản sao giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức theo Điều 6, Nghị định 115/2020/NĐ-CP (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền cấp.
 2. 02 phong bì (có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của người nhận) và 02 ảnh cỡ 4x6.
 3. Lệ phí xét tuyển: 500.000đồng/người (theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính), nộp cùng hồ sơ dự tuyển
 • Thời hạn, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển
 1. Thời hạn: Từ ngày thông báo đến hết ngày 06/12/2020.
 2. Địa điểm: Phòng Tổ chức và Hành chính, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, số 77 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế. Điện thoại: (0234) 3834830.

Thông báo này được niêm yết công khai tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, đăng tại website Trường Đại học Khoa học(http://husc.hueuni.edu.vn), Báo Thừa Thiên Huế./.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

PGS.TS. Võ Thanh Tùng

Download Mẫu phiếu đăng ký TẠI ĐÂY

Download Toàn văn thông báo TẠI ĐÂY

Người đăng: Trần Thị Mai Thi

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp