Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục

Trường Đại học Khoa học đón nhận Chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

09-11-2017

Sáng ngày 02/10, Trường Đại học Khoa học (ĐHKH) - Đại học Huế đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2017-2018 và đón nhận Chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục.


Được đăng ở: Website chính

Bế mạc Đợt khảo sát chính thức phục vụ Đánh giá ngoài Trường Đại học Khoa học.

19-05-2017

Sáng ngày 19/5, tại Hội trường A1 – Trường Đại học Khoa học (ĐHKH), Đại học Huế đã diễn ra bế mạc và ký kết biên bản hoàn đợt khảo sát chính thức phục vụ Đánh giá ngoài tại Trường ĐHKH, Đại học Huế.


Được đăng ở: Website chính

Khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường ĐHKH Huế.

15-05-2017

Sáng ngày 15/5, tại Hội trường A1, Trường Đại học Khoa học (ĐHKH), Đại học Huế đã tổ chức khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường ĐHKH Huế.


Được đăng ở: Website chính