Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục

Tập huấn tự đánh giá cơ sở giáo dục theo thông tư số 12/2017/TT - BGDĐT

Chiều ngày 31/10/2022 vào lúc 14giờ 00, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã tổ chức buổi tập huấn tự đánh giá cơ sở giáo dục tại phòng hội thảo KH2. Nhằm mục đích hướng dẫn, hỗ trợ các nhóm công tác chuyên trách trong việc triển khai hoạt động tự đánh giá ngoài cơ sở giáo dục.Thông qua sự chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn của các Báo cáo viên cũng như sự trao đổi, thảo luận thông qua thực hành nhóm; chương trình tập huấn đã giúp cho các đại biểu tham dự hiểu rõ hơn về Bộ tiêu chuẩn mới và các công văn hướng dẫn để thực hiện tốt công tác Tự đánh giá tại cơ sở mình.

Toàn cảnh buổi tập huấn

Người đăng: Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục