Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục

Hội nghị Cán bộ viên chức , người lao động năm học 2021-2022 Phòng Khảo thí - BĐCLGD năm học 2021 - 2022

Vào lúc 14 giờ 00  ngày 12 tháng 11 năm 2021, Phòng Khảo thí – Bảo đảm chất lượng giáo dục đã tổ chức Hội nghị Cán bộ - Viên chức năm học 2021-2022. Dự Hội nghị có PGS.TS  Trần Ngọc Tuyền - Phó Hiệu trưởng và ThS Nguyễn Mạnh Hà - UVTV Công đoàn Trường cùng toàn thể cán bộ của đơn vị. Công tác tổ chức và các đại biểu tham dự hội nghị đều thực hiện đúng các yêu cầu về nguyên tắc 5K, tiêm đủ 2 mũi vac xin sau 14 ngày.

Hội nghị đã được nghe nội dung Báo cáo tổng kết của lãnh đạo chính quyền – công đoàn phòng đánh giá kết quả thực hiện công tác năm học 2020 - 2021 và Dự thảo phương hướng, nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 của đơn vị và Dự thảo báo cáo tổng kết của Hiệu trưởng tại Hội nghị Cán bộ - Viên chức Trường năm học 2021 - 2022.  Qua thảo luận sôi nổi, dân chủ, trí tuệ với tinh thần trách nhiệm cao, toàn thể cán bộ, viên chức, đã nhất trí thống nhất thông qua nghị quyết, đồng thời bầu các đại biểu tham dự Hội nghị Cán bộ - Viên chức cấp trường. Hội nghị kết thúc vào lúc 16h30 cùng ngày.

Một số hình ảnh tại tại Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2021-2022:

 

Người đăng: Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục