Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục

Hội nghị Cán bộ viên chức , người lao động năm học 2023-2024 Phòng Khảo thí - BĐCLGD

Vào lúc 08 giờ 00  ngày 17 tháng 11 năm 2023, Phòng Khảo thí – Bảo đảm chất lượng giáo dục đã tổ chức Hội nghị Viên chức, người lao động năm học 2023-2024. Dự Hội nghị có PGS.TS  Trần Ngọc Tuyền - Phó Hiệu trưởng cùng toàn thể cán bộ của đơn vị. 

Hội nghị đã được nghe nội dung Báo cáo tổng kết của lãnh đạo chính quyền – công đoàn phòng đánh giá kết quả thực hiện công tác năm học 2022 - 2023 và Dự thảo phương hướng, nhiệm vụ năm học 2023 – 2024 của đơn vị và Dự thảo báo cáo tổng kết của Hiệu trưởng tại Hội nghị - Viên chức Trường năm học 2023 - 2024.  Qua thảo luận sôi nổi, dân chủ, trí tuệ với tinh thần trách nhiệm cao, toàn thể cán bộ, viên chức, đã nhất trí thống nhất thông qua nghị quyết, đồng thời bầu các đại biểu tham dự Hội nghị - Viên chức cấp trường. Hội nghị kết thúc vào lúc 10h00 cùng ngày.

Một số hình ảnh tại tại Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2023-2024:

Người đăng: Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục