Lịch công tác

Lịch công tác

Từ ngày 
 
đến ngày 

TUẦN HIỆN TẠI

Thứ hai, 14-09-2020
Thứ ba, 15-09-2020
Thứ tư, 16-09-2020
Thứ năm, 17-09-2020
Thứ sáu, 18-09-2020
Thứ bảy, 19-09-2020
Chủ nhật, 20-09-2020

 

TUẦN SAU (LỊCH DỰ KIẾN)

Thứ hai, 21-09-2020
Thứ ba, 22-09-2020
Thứ tư, 23-09-2020
Thứ năm, 24-09-2020
Thứ sáu, 25-09-2020
Thứ bảy, 26-09-2020
Chủ nhật, 27-09-2020