Lịch công tác

Lịch công tác

Từ ngày 
 
đến ngày 

TUẦN HIỆN TẠI

Thứ hai, 01-06-2020
08:30
Nội dung Kiểm tra, giám sát hoạt động thường xuyên của công đoàn cơ sở, CĐBP, TCĐTT năm học 2019-2020.
Thành phần Đoàn kiểm tra theo KH số 22/KTGS-UBKT ngày 18/5/2020 của Chủ tịch Công đoàn Trường; CĐBP Khoa Ngữ văn.
Địa điểm Phòng họp Nhà A
Người chủ trì Trưởng đoàn kiểm tra
09:30
Nội dung Kiểm tra, giám sát hoạt động thường xuyên của công đoàn cơ sở, CĐBP, TCĐTT năm học 2019-2020.
Thành phần Đoàn kiểm tra theo KH số 22/KTGS-UBKT ngày 18/5/2020 của Chủ tịch Công đoàn Trường; CĐBP Khoa Toán.
Địa điểm Phòng họp Nhà A
Người chủ trì Trưởng đoàn kiểm tra
10:30
Nội dung Kiểm tra, giám sát hoạt động thường xuyên của công đoàn cơ sở, CĐBP, TCĐTT năm học 2019-2020.
Thành phần Đoàn kiểm tra theo KH số 22/KTGS-UBKT ngày 18/5/2020 của Chủ tịch Công đoàn Trường; CĐBP Phòng ĐTĐH&CTSV.
Địa điểm Phòng họp Nhà A
Người chủ trì Trưởng đoàn kiểm tra
14:00
Nội dung Họp Tập thể lãnh đạo Trường mở rộng
Thành phần Ban Thường vụ Đảng ủy; Ban Giám hiệu; Trưởng phòng Tổ chức và Hành chính.
Địa điểm Phòng họp Nhà A
Người chủ trì Hiệu trưởng
Thứ ba, 02-06-2020
Thứ tư, 03-06-2020
Thứ năm, 04-06-2020
Thứ sáu, 05-06-2020
Thứ bảy, 06-06-2020
Chủ nhật, 07-06-2020

TUẦN SAU (LỊCH DỰ KIẾN)

Thứ hai, 08-06-2020
Thứ ba, 09-06-2020
Thứ tư, 10-06-2020
Thứ năm, 11-06-2020
Thứ sáu, 12-06-2020
Thứ bảy, 13-06-2020
Chủ nhật, 14-06-2020
Không có lịch công tác nào trong khoảng thời gian này.