Lịch công tác

Lịch công tác

Từ ngày 
 
đến ngày 

TUẦN HIỆN TẠI

Thứ hai, 18-09-2023
Thứ ba, 19-09-2023
Thứ tư, 20-09-2023
Thứ năm, 21-09-2023
Thứ sáu, 22-09-2023

 

Thứ bảy, 23-09-2023
Chủ nhật, 24-09-2023

TUẦN SAU (LỊCH DỰ KIẾN)

Thứ hai, 25-09-2023
Thứ ba, 26-09-2023
Thứ tư, 27-09-2023
Thứ năm, 28-09-2023
Thứ sáu, 29-09-2023
Thứ bảy, 30-09-2023
Chủ nhật, 01-10-2023