Lịch công tác

Lịch công tác

Từ ngày 
 
đến ngày 

TUẦN HIỆN TẠI

Ngày Giờ Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Thứ hai
01-06-2020
08:30 Kiểm tra, giám sát hoạt động thường xuyên của công đoàn cơ sở, CĐBP, TCĐTT năm học 2019-2020. Đoàn kiểm tra theo KH số 22/KTGS-UBKT ngày 18/5/2020 của Chủ tịch Công đoàn Trường; CĐBP Khoa Ngữ văn. Phòng họp Nhà A Trưởng đoàn kiểm tra
09:30 Kiểm tra, giám sát hoạt động thường xuyên của công đoàn cơ sở, CĐBP, TCĐTT năm học 2019-2020. Đoàn kiểm tra theo KH số 22/KTGS-UBKT ngày 18/5/2020 của Chủ tịch Công đoàn Trường; CĐBP Khoa Toán. Phòng họp Nhà A Trưởng đoàn kiểm tra
10:30 Kiểm tra, giám sát hoạt động thường xuyên của công đoàn cơ sở, CĐBP, TCĐTT năm học 2019-2020. Đoàn kiểm tra theo KH số 22/KTGS-UBKT ngày 18/5/2020 của Chủ tịch Công đoàn Trường; CĐBP Phòng ĐTĐH&CTSV. Phòng họp Nhà A Trưởng đoàn kiểm tra
14:00 Họp Tập thể lãnh đạo Trường mở rộng Ban Thường vụ Đảng ủy; Ban Giám hiệu; Trưởng phòng Tổ chức và Hành chính. Phòng họp Nhà A Hiệu trưởng
Thứ ba
02-06-2020
08:30 Kiểm tra hoạt động thường xuyên của Văn phòng Công đoàn và công tác tài chính công đoàn 6 tháng đầu năm 2020 Đoàn kiểm tra theo KH số 22/KTGS-UBKT ngày 18/5/2020 của Chủ tịch Công đoàn Trường; Văn phòng Công đoàn, Kế toán và Thủ quỹ CĐCS. Văn phòng Công đoàn Trường Trưởng đoàn kiểm tra
09:30 Kiểm tra, giám sát hoạt động thường xuyên của công đoàn cơ sở, CĐBP, TCĐTT năm học 2019-2020. Đoàn kiểm tra theo KH số 22/KTGS-UBKT ngày 18/5/2020 của Chủ tịch Công đoàn Trường; CĐBP Khoa Lý luận chính trị. Văn phòng Công đoàn Trường Trưởng đoàn kiểm tra
Thứ tư
03-06-2020
08:00 [Đại học Huế] Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định phê duyệt quyết toán tài chính năm 2019 Đại học Huế và các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc
(Từ ngày 03-05/6/2020)
Hiệu trưởng; Trưởng phòng KHTC&CSVC; Kế toán trưởng. Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Lãnh đạo Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ GD&ĐT
14:00 [Đại học Huế] Họp Ban Chỉ đạo công tác giảng dạy các môn lý luận chính trị tại Đại học Huế
Thành phần theo Quyết định số 477/QĐ-ĐHH ngày 20/3/2020 của Giám đốc Đại học Huế (PGS. TS. Hà Văn Hành - Phó Hiệu trưởng) Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ PGĐ Huỳnh Văn Chương - Trưởng ban
16:45 Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài KHCN cấp Đại học Huế do TS. Hoàng Công Tín, Phó Trưởng Khoa Môi trường làm chủ nhiệm. Thành viên Hội đồng theo quyết định số 736/QĐ- ĐHH ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Giám đốc Đại học Huế. Phòng họp Nhà A PGS.TS. Lê Văn Thăng – CTHĐ
Thứ năm
04-06-2020
08:00 [Đại học Huế] Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế làm việc với Đại học Huế Hiệu trưởng Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Chủ tich UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Giám đốc Đại học Huế
08:00 [Đại học Huế] Lãnh đạo Đại học Huế tiếp công dân Cán bộ, viên chức có nhu cầu Phòng tiếp công dân, số 03 Lê Lợi PGĐ Trương Quý Tùng
09:30 Triển khai kế hoạch tuyển chọn nam sinh tốt nghiệp đại học đi đào tạo Sỹ quan dự bị năm 2020 Đại diện BGH (PGS.TS. Trần Ngọc Tuyền - Phó Hiệu trưởng); đại diện lãnh đạo phòng: ĐTĐH&CTSV; đại diện lãnh đạo các Khoa: CNTT, XHH&CTXH, ĐĐT&CNVL, BC-TT, Ngữ văn, Kiến trúc. Phòng họp Nhà A PGS. TS. Trần Ngọc Tuyền - Phó Hiệu trưởng
14:00 Hội thảo “Trách nhiệm Đoàn viên Công đoàn trong hoạt động chuyên môn: Thực tiễn từ công việc và vấn đề đặt ra” Đại biểu mời; Ban Chấp hành CĐCS UBKT Công đoàn, Chuyên trách VPCĐ, Kế toán, Thủ quỹ Công đoàn; Ban Chấp hành CĐBP, Tổ trưởng TCĐTT; đoàn viên có bài viết tham dự Hội thảo và đoàn viên có quan tâm. Phòng Hội thảo KH2 Chủ tịch Công đoàn Trường
Thứ sáu
05-06-2020
14:00 [Đại học Huế] Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2020
Thành phần theo Quyết định só 386/QĐ-ĐHH ngày 2/02/2020 của Giám đốc Đại học Huế (PGS. TS. Võ Thanh Tùng - Hiệu trưởng) Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Giám đốc Đại học Huế - Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh
14:30 [Đại học Huế] Phối hợp với Chương trình cựu sinh viên APS tổ chức buổi giới thiệu học bổng Asian Peacebuilders Scholarship (APS) Cán bộ, sinh viên và cá nhân có quan tâm. Phòng họp I.1, số 01 Điện Biên Phủ Phó Trưởng Ban KHCN&QHQT Nguyễn Xuân Huy
15:00 Họp Ủy ban kiểm tra Công đoàn Trường Đại học Khoa học Chủ tịch Công đoàn Trường; UBKT Công đoàn Trường; Văn phòng Công đoàn và Kế toán và Thủ quỹ CĐCS. Phòng họp Nhà A Chủ tịch Công đoàn Trường
Thứ bảy
06-06-2020
         
Chủ nhật
07-06-2020
         

TUẦN SAU (LỊCH DỰ KIẾN)

Ngày Giờ Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Thứ hai
08-06-2020
         
Thứ ba
09-06-2020
         
Thứ tư
10-06-2020
         
Thứ năm
11-06-2020
         
Thứ sáu
12-06-2020
         
Thứ bảy
13-06-2020
         
Chủ nhật
14-06-2020
         
Ghi chú: - Những người dự họp tuân thủ quy định an toàn trong phòng chống dịch COVID-19.
- Để đảm bảo an toàn trang thiết bị và thực hiện tốt công tác PCCC, PCBL, tiết kiệm điện, nước, đề nghị các đơn vị tắt điện, khóa nước, kiểm tra và khóa cửa cẩn thận khi ra khỏi phòng làm việc, phòng thí nghiệm và phòng học tập.
- “Tổ kiểm tra sử dụng điện, nước, vệ sinh môi trường học đường” của Trường sẽ tiến hành kiểm tra thường xuyên và đột xuất tại các đơn vị.