Lịch công tác

Lịch công tác

Từ ngày 
 
đến ngày 

TUẦN HIỆN TẠI

Ngày Giờ Nội dung
Thứ hai
14-09-2020
08:00

Họp Tập thể lãnh đạo Trường mở rộng

Thành phần: Ban Thường vụ Đảng ủy; Ban Giám hiệu; Trưởng phòng TC&HC

Địa điểm: Phòng họp Nhà A

Người chủ trì: Bí thư Đảng ủy

14:00

[Đại học Huế] Làm đề thi các môn năng khiếu (đợt 2)

Thành phần: Ban Đề thi các môn năng khiếu Khối V, M, N

Địa điểm: Số 01 Điện Biên Phủ, TP Huế

Người chủ trì: Trưởng các tiểu ban đề thi

Thứ ba
15-09-2020
07:00

[Đại học Huế] Thi tuyển sinh các môn năng khiếu (đợt 2)

Thành phần: - Hội đồng tuyển sinh các môn năng khiếu;
- Ban tuyển sinh và các tiểu ban giúp việc Ban tuyển sinh năng khiếu khối V, H, M, N, T.

Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm; Trường Đại học Nghệ thuật; Khoa Giáo dục Thể chất

Người chủ trì: Giám đốc Đại học Huế - Chủ tịch HĐTS các môn năng khiếu

Thứ tư
16-09-2020
08:00

[Đại học Huế] Chấm thi môn năng khiếu khối V

Thành phần: Các thành viên Tiểu ban chấm thi khối V

Địa điểm: Phòng I.10, số 01 Điện Biên Phủ, TP Huế

Người chủ trì: Trưởng tiểu ban chấm thi

15:00

[Đại học Huế] Gặp mặt Đoàn giảng viên Đại học Huế dự thi thăng hạng giảng viên chính năm 2020

Thành phần: - PGĐ Huỳnh Văn Chương;
- Lãnh đạo Ban TCCB;
- Toàn thể giảng viên dự thi thăng hạng giảng viên chính năm 2020.

Địa điểm: Hội trường tầng 3, Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Người chủ trì: PGĐ Huỳnh Văn Chương

Thứ năm
17-09-2020
07:30

[Đại học Huế] Tổ chức tư vấn thay đổi nguyện vọng xét tuyển trong tuyển sinh đại học theo hình thức Live Stream

Thành phần: Theo Công văn số 1385/ĐHH-ĐTCTSV ngày 09/9/2020 của Đại học Huế

Địa điểm: Hội trường tầng 3, Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Người chủ trì: P.Giám đốc Đại học Huế Huỳnh Văn Chương

08:00

[Đại học Huế] Lãnh đạo Đại học Huế tiếp công dân

Thành phần: - PGĐ Trương Quý Tùng;
- Chánh Văn phòng, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban TTPC.

Địa điểm: Phòng tiếp công dân, số 03 Lê Lợi

Người chủ trì: PGĐ Trương Quý Tùng

08:00

Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021

Thành phần: Đảng ủy; Ban Giám hiệu; Chủ tịch công đoàn Trường; Bí thư ĐTN-Chủ tịch HSV Trường; Bí thư Chi bộ, Trưởng và Phó các đơn vị; Kế toán trưởng; Thư ký hội nghị.

Địa điểm: Hội trường A1

Người chủ trì: Hiệu trưởng

15:30

[Đại học Huế] Họp thẩm định Đề án Vị trí việc làm Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Thành phần: - Thành viên Ban Thẩm định và Tổ giúp việc theo Quyết định số 23/QĐ-ĐHH ngày 11/01/2019 của Giám đốc Đại học Huế.
- Ban Giám hiệu;
- Lãnh đạo Phòng TCHC và chuyên viên có liên quan.

Địa điểm: Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ

Người chủ trì: PGĐ Huỳnh Văn Chương - Trưởng Ban thẩm định

Thứ sáu
18-09-2020
   
Thứ bảy
19-09-2020
   
Chủ nhật
20-09-2020
   

TUẦN SAU (LỊCH DỰ KIẾN)

Ngày Giờ Nội dung
Thứ hai
21-09-2020
08:00

Họp Ban soạn thảo Quy chế chi tiêu nội bộ

Thành phần: Thành viên Ban soạn thảo theo Quyết định của Hiệu trưởng

Địa điểm: Phòng họp Nhà A

Người chủ trì: Hiệu trưởng

Thứ ba
22-09-2020
   
Thứ tư
23-09-2020
   
Thứ năm
24-09-2020
08:00

"Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh, sinh viên” đợt 1 dành cho sinh viên năm thứ Nhất K44 năm học 2020-2021 (cả ngày, sáng từ 08h00-chiều từ 14h00)

Thành phần: Toàn thể Sinh viên K44

Địa điểm: Hội trường A1

Người chủ trì: Phòng ĐTĐH&CTSV

Thứ sáu
25-09-2020
09:00

Họp Hội đồng tuyển dụng Trường

Thành phần: Thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng

Địa điểm: Phòng họp Nhà A

Người chủ trì: Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng

Thứ bảy
26-09-2020
   
Chủ nhật
27-09-2020
   
Ghi chú: - Những người dự họp tuân thủ quy định an toàn trong phòng chống dịch COVID-19.
- Để đảm bảo an toàn trang thiết bị và thực hiện tốt công tác PCCC, PCBL, tiết kiệm điện, nước, đề nghị các đơn vị tắt điện, khóa nước, kiểm tra và khóa cửa cẩn thận khi ra khỏi phòng làm việc, phòng thí nghiệm và phòng học tập.
- “Tổ kiểm tra sử dụng điện, nước, vệ sinh môi trường học đường” của Trường sẽ tiến hành kiểm tra thường xuyên và đột xuất tại các đơn vị.