Thông báo

Lịch bảo vệ luận án cấp Đại học Huế cho NCS Phạm Trọng Lượng

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS  Phạm Trọng Lượng khóa năm 2016, chuyên ngành Dân tộc học,  mã số 9310310 hệ đào tạo: Tập trung (3 năm)

Tên đề tài luận án: Sinh kế của người M’nông dưới tác động của thủy điện Buôn Tua Srah ở huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk.

- Thời gian:  8h00 ngày 05 tháng 11 năm 2019

- Địa điểm: Hội trường số 04 Lê Lợi Huế

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự. 

Người đăng: Phòng ĐT SĐH
Được đăng ở: Phòng Đào tạo sau đại học

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ