Thông báo

ĐIỂM CAO HỌC KHÓA NĂM 2017 VÀ KHÓA NĂM 2018

Chi tiết xem tại đây

Lưu ý: Có những học phần học viên đã thi học kỳ nhưng giáo viên chưa trả bài thi nên Phòng chưa nhập điểm. Đối với những thắc mắc liên quan đến điểm đã đăng tại đây xin vui lòng liên hệ qua địa chỉ email: hxsang@hueuni.edu.vn để được hỗ trợ. Nội dung ghi rõ họ tên, lớp, nội dung cần hỗ trợ. Xin cám ơn./.

Người đăng: Phòng ĐT SĐH
Được đăng ở: Phòng Đào tạo sau đại học

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ