Thông báo

Lịch bảo vệ luận án cấp Đại học Huế cho NCS Trần Thị Ái Luyến

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS  Trần Thị Ái Luyến khóa năm 2014, chuyên ngành Hóa hữu cơ,  mã số 9440114 hệ đào tạo: Tập trung (3 năm)

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu thu nhận, khảo sát cấu trúc và tính chất của exopolysaccharide sinh tổng hợp từ Lactobacillus fermentum.

- Thời gian:  14h00 ngày 19 tháng 8 năm 2019

- Địa điểm: Hội trường số 04 Lê Lợi Huế

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự. 

Người đăng: Phòng ĐT SĐH
Được đăng ở: Phòng Đào tạo sau đại học

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ