Thông báo

Lịch bảo vệ luận án cấp Đại học Huế cho NCS Phan Thúy Hằng

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS  Phan Thúy Hằng  khóa năm 2013, chuyên ngành Văn học Việt Nam,  mã số 9220121 hệ đào tạo: Tập trung (3 năm)

Tên đề tài luận án: Yếu tố văn hóa dân gian trong tiểu thuyết Việt Nam từ 1986 đến 2000.

- Thời gian:  8h00 ngày 12 tháng 7 năm 2019

- Địa điểm: Hội trường số 04 Lê Lợi Huế

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự. 

Người đăng: Phòng ĐT SĐH

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ