Thông báo

Thông báo về việc Khảo sát ý kiến sinh viên năm cuối về chất lượng đào tạo - Năm học 2018 - 2019

Gửi: Các lớp sinh viên năm cuối

Thực hiện Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2018 - 2019, Nhà trường sẽ tiến hành khảo sát ý kiến của sinh viên năm cuối về chất lượng đào tạo toàn khóa học. Từ kết quả khảo sát, Nhà trường có cơ sở đưa ra những điều chỉnh, cải tiến các mặt hoạt động nhằm đảm bảo và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu của người học, của xã hội.

Thời gian khảo sát: Từ ngày 15/11/2018 đến ngày 30/11/2018

Phương thức khảo sát: Khảo sát trực tuyến (click vào nút  dưới đây để trả lời khảo sát)

Nhà trường cam kết ý kiến của Anh/Chị chỉ sử dụng cho mục đích trên và hoàn toàn được bảo mật. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các Anh/chị. Chân thành cảm ơn.

Người đăng: Administrator

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ