Thông báo

Kế hoạch khảo sát chính thức ĐGN chương trình đào tạo Trường ĐHKH, Đại học Huế

1. CTĐT trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông

2. CTĐT trình độ đại học ngành Công tác xã hội.

3. CTĐT trình độ đại học ngành Đông Phương học.

4. CTĐT trình độ đại học ngành Quản lý nhà nước.

Thời gian: Từ ngày 12/07/2024 đến ngày 16/07/2024.

Địa điểm: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, 77 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế 

Xem toàn văn kế hoạch khảo sát chính thức TẠI ĐÂY

Người đăng: Trần Thị Mai Thi

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp